Výroky z ústavu

Kelecsényi

Kardoš:

Tichá

Rázusová

Kátlovská

Ostatní